Consulten

U kunt telefonisch een afspraak maken voor een consult. Daarvoor heeft u geen verwijs nodig van de huisarts. Een eerste consult duurt gemiddeld zo’n anderhalf uur.

Wat kunt u tijdens dit eerste consult verwachten:

 • een uitgebreid gesprek over uw klacht(en)
  • sinds wanneer
  • hoe heeft het zich ontwikkeld
  • wat heeft u er al aan gedaan
  • wat heeft er invloed op
  • is er een aanleiding voor het ontstaan
  • vragen over uw ziektegeschiedenis, karakter, eetgewoontes, levensloop, gevoeligheid voor invloeden van buiten, slaap etc.
 • bespreking van de ziektegeschiedenis van de familie

In de regel schrijf ik niet direct na het consult het homeopathisch middel voor; ik maak eerst een analyse van de verstrekte gegevens om tot een voorschrift te komen. Het vervolgconsult is meestal na zo’n vier weken. We bespreken dan de resultaten en aan de hand daarvan wordt het vervolg van de behandeling bepaald. Voor het aantal consulten dat iemand nodig heeft is moeilijk een gemiddelde te geven. Dat hangt namelijk sterk af van de aard van de klacht, de conditie van de patiënt, soms de leeftijd e.d..

Indien gewenst, bestaat er ook de mogelijkheid dat ik u een healing kan geven.

CORONA

Coronaprotocol van de RBCZ, overkopelend orgaan van CAM therapeuten:

Geachte cliënt,

Gelukkig mag ik u weer ontvangen, maar omdat het coronavirus nog steeds actief is, zijn er vanuit

de beroepsorganisatie bepaalde spelregels opgesteld voor uw en mijn veiligheid. U wordt geacht

deze te lezen en te respecteren.

 

 • Ik plan mijn afspraken zo, dat het aantal cliënten in de wachtruimte tot een minimum wordt beperkt;
 • Kom zoveel mogelijk alleen, laat uw partner thuis. Een van beide ouders kan uiteraard met hun kind (tot 16 jaar) meekomen;
 • Neemt u zo min mogelijk spullen mee en stopt u uw spullen die noodzakelijk zijn, weg in uw tas of jaszak;
 • Voor en na de behandeling was ik mijn handen en onderarmen met desinfecterende zeep;
 • Na iedere cliënt worden contactpunten zoals de deurklinken, deurbel en armleuningen van de stoelen schoongemaakt. Raakt u zo min mogelijk aan in de praktijk;
 • Het gesprek tussen ons vindt plaats op 1,5 meter afstand;
 • Voor zover noodzakelijk en mogelijk geef ik instructies en oefeningen op minimaal 1,5 meter afstand en wordt fysiekcontact tot een minimum beperkt;
 • Indien u zich angstig voelt om te komen, dan is een telefonisch- of video-consult ook mogelijk. Ik houd dan op afstand ‘een vinger aan de pols’ en geef u instructies of oefeningen.
 • Tijdens het maken van de afspraak stel ik een aantal vragen (Triage) waardoor ik weet of behandelen veilig kan en zelfs vlak voor de daadwerkelijke afspraak doe ik dit om te checken of er iets is veranderd;
 • Blijf thuis indien u of een van uw gezinsleden symptomen hebben van verkoudheid, koorts of griepachtige verschijnselen. U wordt geacht uw afspraak te annuleren of contact met me op te nemen om dit te bespreken. Tot nader order worden deze annuleringen u, ongeacht of deze tijdig zijn, niet in rekening gebracht.

Regels voor in de praktijk:

Regels waar we ons aan houden voor uw en mijn gezondheid

Neemt u even de tijd om deze te lezen!

1.Geef geen handen;

2.Volg de aanbevelingen van het RIVM op; handen wassen na toiletbezoek (indien toegestaan);

 1. Raak zo min mogelijk aan in de praktijkruimte;
 2. Uw spullen (telefoon, sleutels etc.) stopt u weg in uw jaszak of tas;
 3. Kom niet te vroeg op uw afspraak zodat u niet te lang in de wachtruimte zit;
 4. Hou zo veel mogelijk minimaal 1,5 meter afstand tot uw behandelaar en andere mensen;
 1. Nies of hoest in een papieren zakdoekje, dat u meteen wegwerpt in de prullenbak. Heeft u geen papieren zakdoekje, dan niezen of hoesten in uw ellenboog;
 1. Na niezen of hoesten handen wassen met zeep of desinfectiegel;
 2. Betaal met pin of eventueel met een Tikkie;
 3. Vervolgafspraak ontvangt u direct of digitaal;

Disclaimer

Ondanks alle genomen voorzorgsmaatregelen blijft de kans, hoe gering ook, bestaan dat u

besmet raakt in de praktijk of op weg hier naartoe. Met het maken van de afspraak gaat u

akkoord met dit risico.

 

UW PRIVACY

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelend homeopaat, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

 

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

 

Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:

 • zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens,
 • er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

 

Als uw behandelend homeopaat heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.

Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

 

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de behandeling is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
 • voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

 

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.