Consultprijzen

Eerste consult:      € 90
Vervolgconsult:      € 60
Huisbezoek: binnen de stad Groningen   + € 20
Kort consult (meestal telefonisch) over acute klacht met advies of voorschrift      € 30
Herhalingsrecept:      € 17,50

Vanaf 1 maart 2019 zijn alle gedeeltelijke vergoedingen voor mijn consulten door de zorgverzekeraars komen te vervallen. Sinds die datum verlangen alle verzekeraars dat de homeopaat het zgn MBK diploma heeft behaald. Aan die eis voldoe ik uit principiële redenen niet.

Het is aan te raden een goede rekensom te maken voordat u besluit deze aanvullende verzekering te houden/te nemen.

De € 385 eigen risico geldt alleen voor de basisverzekering en heeft dus geen invloed op uw keuze om naar een homeopaat te gaan.