Consultprijzen

Eerste consult:      € 90
Vervolgconsult:      € 60
Huisbezoek: binnen de stad Groningen   + € 20
Kort consult (meestal telefonisch) over acute klacht met advies of voorschrift      € 30
Herhalingsrecept:      € 17,50

Vergoedingen voor homeopathische consulten worden binnen de aanvullende verzekeringen geregeld.
M.i.v. 2014 hebben veel zorgmaatschappijen deze vergoeding verlaagd of er zelfs helemaal uitgehaald.
Het is aan te raden een goede rekensom te maken voordat u besluit deze aanvullende verzekering te houden/te nemen.
Vanaf 2017 verlangen het VGZ  en enkele andere verzekeringsmaatschappijen dat de homeopaat het zgn MBK diploma heeft behaald. Aan die eis voldoe ik niet. Let hier op bij het nakijken of uw verzekering mij vergoedt of niet.

 

De € 385 eigen risico geldt alleen voor de basisverzekering en heeft dus geen gevolgen voor de vergoedingen voor de homeopathie.