Een homeopatisch consult

Een homeopathisch consult

Misschien heeft u al eens met het idee gespeeld naar een homeopaat te gaan, maar twijfelt u, omdat u niet precies weet wat u daar te wachten staat.

In dit artikel wil ik een globaal beeld schetsen van een eerste homeopathisch consult.

Het begin van het consult betreft natuurlijk de reden van uw komst, de zgn. hoofdklacht. U wordt gevraagd zo nauwkeurig mogelijk te omschrijven wat het probleem is, hoelang de klacht al bestaat, of er al door de huisarts of een specialist naar gekeken is, of u medicijnen gebruikt enz.

Is er een duidelijke aanleiding geweest voor het ontstaan van de klacht en zijn er zaken die de klacht verergeren of verbeteren? Ook pijnsensaties en alles wat u van belang acht komen uitgebreid aan de orde.

Soms is er ook wat lichamelijk onderzoek nodig. Te denken valt aan inspectie van de huid, de amandelen, de oren of het opnemen van de bloeddruk.

Nadat alles rond de hoofdklacht geïnventariseerd is, kunt u vertellen over andere lichamelijke klachten. Voor u zijn ze waarschijnlijk op dit moment niet terzake doende, maar voor ons is het belangrijk om een compleet beeld te krijgen.

Vervolgens besteden we aandacht aan algemene zaken zoals het slapen, dorst, temperatuursgevoeligheid, transpiratie e.d.

 

Een overzicht van de eigen ziektegeschiedenis en die van de familie vormt ook een belangrijk onderdeel van het eerste gesprek. Op die manier kan de homeopaat zien welke ziektes veel in de familie voorkomen en wat u zelf allemaal al heeft meegemaakt.

Naast dit alles is het van belang om te praten over wat voor type mens u bent. Bent u open of gesloten persoonlijkheid? Hoe reageert u op stress, wat doet u als u heel boos bent en heeft u een gelijkmatig humeur of wisselt dat sterk?

Zijn er situaties uit het recente of verre verleden waar u zich nog boos of verdrietig over voelt? Heeft u bepaalde angsten zoals hoogtevrees of angst voor muizen?

Allemaal heel belangrijke informatie voor het vinden van een voor u passend middel. Immers, geen één mens is gelijk en in de homeopathie zoeken we naar een middel dat past bij de hoofdklacht én bij uw persoonlijkheid.

Bij een kinderconsult is de gang van zaken een beetje anders. Eerst gaan we in op zaken die de belevingswereld van het kind betreffen. Later wordt het consult met de ouders of verzorgers voortgezet en kan het kind wat spelen, lezen of tekenen.

Al met al neemt zo’n eerste gesprek ongeveer anderhalf uur in beslag.

Toch zal uw homeopaat niet altijd direct het middel meegeven. Hij/zij zal vaak de gegevens nog eens rustig willen bestuderen en daarbij de vakliteratuur raadplegen om tot de keuze van een middel te komen.

Mij wordt vaak de vraag gesteld of men eerst een verwijsbrief aan de huisarts moet vragen. Dit is niet het geval, u kunt rechtstreeks een afspraak maken met de homeopaat. De meeste homeopaten geven wel een brief voor de huisarts mee om hem/haar op de hoogte te stellen van de behandeling. Wij vinden dat de huisarts de spin in het web van de gezondheidszorg moet blijven en dat het daarom belangrijk is dat hij/zij op de hoogte is van alle therapieën die de patiënt volgt. Als u daar zwaarwegende bezwaar tegen heeft, laten we het achterwege.

 

Hanneke Schrijvers, homeopaat, www.hannekeschrijvers.nl, 050-5776467