Consulten

U kunt telefonisch een afspraak maken voor een consult. Daarvoor heeft u geen verwijs nodig van de huisarts. Een eerste consult duurt gemiddeld zo’n anderhalf uur.

Wat kunt u tijdens dit eerste consult verwachten:

 • een uitgebreid gesprek over uw klacht(en)
  • sinds wanneer
  • hoe heeft het zich ontwikkeld
  • wat heeft u er al aan gedaan
  • wat heeft er invloed op
  • is er een aanleiding voor het ontstaan
  • vragen over uw ziektegeschiedenis, karakter, eetgewoontes, levensloop, gevoeligheid voor invloeden van buiten, slaap etc.
 • bespreking van de ziektegeschiedenis van de familie

In de regel schrijf ik niet direct na het consult het homeopathisch middel voor; ik maak eerst een analyse van de verstrekte gegevens om tot een voorschrift te komen. Het vervolgconsult is meestal na zo’n vier weken. We bespreken dan de resultaten en aan de hand daarvan wordt het vervolg van de behandeling bepaald. Voor het aantal consulten dat iemand nodig heeft is moeilijk een gemiddelde te geven. Dat hangt namelijk sterk af van de aard van de klacht, de conditie van de patiënt, soms de leeftijd e.d..

Indien gewenst, bestaat er ook de mogelijkheid dat ik u een healing kan geven.

 

UW PRIVACY

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelend homeopaat, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

 

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

 

Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:

 • zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens,
 • er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

 

Als uw behandelend homeopaat heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.

Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

 

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de behandeling is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
 • voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

 

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

 

PRIVACY OP DE ZORGNOTA

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

 • Uw naam, adres en woonplaats
 • uw geboortedatum
 • de datum van de behandeling
 • een code van de behandeling door een klassiek homeopaat
 • de kosten van het consult