Homeopathie

Klassieke Homeopathie is een geneeswijze die gegrondvest is door de Duitse arts en chemicus Samuel Hahnemann (1755- 1843).
Het woord homeopathie is afgeleid van de Griekse woorden homoios (= gelijkend) en pathein (= lijden).
Homeopathie betekent dus: gelijkend lijden. Een patiënt krijgt van de homeopaat een geneesmiddel voorgeschreven dat, als dit door een gezond mens wordt ingenomen, bij die gezonde mens ziekteverschijnselen teweeg brengt die lijken op het ziektebeeld van de patiënt. Een voorbeeld: koffie kan slapeloosheid veroorzaken en het homeopathische middel Coffea kan bepaalde vormen van slapeloosheid verhelpen.

Het homeopatisch middel brengt bij de zieke mens een reactie teweeg waardoor het lichaam zelf aan het werk gaat om de verstoring in de gezondheid te verhelpen.Een klassiek homeopaat kijkt bij het kiezen van het middel niet alleen naar de ziektesymptomen. Er wordt ook gekeken naar díe zaken die maken dat een mens is wie hij of zij is; karakter, eetgewoontes, gevoeligheden voor invloeden van het weer, levensgeschiedenis, ziektegeschiedenis van de familie e.d. Deze inventarisatie vindt plaats tijdens het eerste consult (zie ook: Consulten )