KNVH

De Koninklijke Vereniging voor Homeopathie Nederland (KVHN)

Sinds 1886 bestaat er in Nederland een vereniging die de homeopathie een goed hart toedraagt en deze geneeskunde meer onder de aandacht wil brengen. Tegenwoordig is één van de hoofddoelen de erkenning van de homeopathie. Daarnaast biedt de KVHN haar leden een aantal voordelen, zoals het zes maal per jaar verschijnende Homeopathie magazine, de mogelijkheid een collectieve verzekering af te sluiten bij De Amersfoortse en kortingen op producten en boeken.

Meer info over deze vereniging: www.vereniginghomeopathie.nl

In het magazine vindt u artikelen van/over homeopaten en hun patiënten, een vragenrubriek, korte info over nieuwe ontwikkelingen enz.

Om u een blik in de keuken van dit tijdschrift  te gunnen hieronder wat internationaal nieuws uit het laatste nummer.

Turkije:

De homeopathie begint ook Turkije te veroveren. Voor de homeopaten aldaar rijst er nu wel een probleem, want er is een tekort aan in het Turks vertaalde literatuur en de geneesmiddelen zijn slecht beschikbaar. Er is nu wel een begin gemaakt met een Turkse vertaling van de Organon van Samuel Hahnemann, een standaardwerk binnen de homeopathie.

India:

In India kent men het grootste aantal homeopaten ter wereld. Niet alleen zijn er 194.600 geregistreerde, praktiserende homeopaten, maar zijn er ook 243 homeopathische ziekenhuizen, 7037 klinieken en 654 apothekers met licentie. Het is dan ook niet verbazingwekkend dat er landelijk overkoepelende organisaties zijn die de standaard voor de praktijk en de opleidingen in de gaten houden. Ook het onderzoek naar homeopathische geneesmiddelen wordt landelijk gecoördineerd.

Cuba: (om maar helemaal in de sfeer van Groningen-Cuba te blijven)

Op Cuba is een opmerkelijk succesvol gebruik van homeopathische profylaxe (om iets te  voorkomen) gerapporteerd. Onderzoekers van het Finlay Institute gebruikten homeopathie om leptospirose (ziekte van Weil) te voorkomen bij 2,5 miljoen Cubanen. Deze aandoening wordt veroorzaakt door de leptospirae bacterie. Zowel mensen als dieren kunnen worden geïnfecteerd door contact met urine van ratten of besmet water. In mensen veroorzaakt een infectie een veelheid aan klachten: hoge koorts, zware hoofdpijn, nierontsteking, koude rillingen, spierpijn, braken, hepatitis (geelzucht), bloedingen en huiduitslag. Als de ziekte niet tijdig wordt behandeld, kunnen in een later stadium nierbeschadigingen, hersenvliesontsteking en vergroting van lever en milt optreden. In sommige gevallen heeft de ziekte een dodelijke afloop.

In oktober en november van 2007 hadden de drie oostelijke provincies van Cuba te lijden onder hevige regenval die overstromingen van grote gebieden en schade aan sanitaire systemen veroorzaakte. Het risico op een leptospirose besmetting bereikte een extreem hoog niveau voor meer dan 2 miljoen mensen. Er werd toen door het Finlay Institute een homeopathisch middel gemaakt van vier circulerende bacteriestammen volgens internationale kwaliteitsnormen. Een team reisde naar de getroffen gebieden om zorg te dragen voor een massale distributie van het homeopathisch middel. Een preventieve behandeling werd ingezet, bestaande uit twee doses die met een tussentijd van 7 à 9 dagen aan 2,4 miljoen mensen werden verstrekt.

De epidemiologische controle na het toedienen van het (profylactische) homeopathische middel toonde een grote afname van het aantal sterfgevallen twee weken na toediening en een afname tot nul van het aantal sterfgevallen in ziekenhuizen.

Bron: www.http://homeopathyresource.wordpress.com

Hanneke Schrijvers, 050-5776467, www.hannekeschrijvers.nl