Post natale depressie

Postnatale depressie en Homeopathie

 

Vanaf het begin van de bevalling tot 24 uur erna daalt het oestrogeen en progesteron niveau onder het niveau van voor de zwangerschap. Naast de enorme inspanning van de bevalling zelf, het op gang komen van de borstvoeding en het verstoorde slaapritme van de moeder kan dit aanleiding geven tot onbalans in het hormoonsysteem.

Deze onbalans kan leiden tot een postnatale depressie na 4 dagen tot zeker 12 maanden na de bevalling.

Er zijn ruwweg drie gradaties te onderscheiden: 1) mild; wisselende stemmingen, droevig, zich alleen voelen, kwetsbaar, geïrriteerd  2) de postnatale depressie; in de war, mistroostig, slapeloos, aversie tegen de baby/partner, angst baby wat aan te doen en 3) de postnatale psychose; waanvoorstellingen, woede-aanvallen, zelfmoordneiging en hysterie.

De volgende casus is een voorbeeld van gradatie 3.

Mevrouw G.W is bejaardenverzorgster en heeft twee dochters. Sinds de geboorte van de tweede dochter (vier jaar geleden) is ze emotioneel helemaal van slag. Ze is snel geïrriteerd, kan enorm driftig worden, slaat, schopt, schreeuwt en gooit met deuren. Ze voelt zich wild van binnen en haar ogen vliegen dan ook alle kanten op. Het liefste wil ze op zo’n moment ergens heen vluchten.

De hele periode voor, tijdens en na de bevalling was behoorlijk dramatisch; ze was overtijd, raakte in paniek en wilde er niet mee doorgaan. De moederkoek bleef vastzitten en ze leed ondraaglijke pijnen bij het verwijderen hiervan. Tevens verloor ze grote hoeveelheden bloed. Maanden later vloeide ze nog en moest uiteindelijk ook nog gecuretteerd worden. Ze had angstdromen in die tijd en kan zich nog herinneren: ‘het kanaal riep’. Daarmee bedoelt ze dat ze zich moest beheersen om het huis niet uit te rennen om in het kanaal, dat voor de deur langsliep, te springen. Ze herinnert zich ook dat ze soms met de baby in haar armen bovenaan de trap stond met de drang om zichzelf en de baby naar beneden te laten storten.

Tot nu toe heeft ze hulp gehad van een gezinshulp, een psychiater, maatschappelijk werk en heeft ze medicatie gekregen. Helaas zijn haar driftbuien en angsten niet verdwenen. Gelukkig houdt ze wel veel van beide dochtertjes.

Een bij dit beeld passend homeopathisch middel geeft uiteindelijk de doorbraak. Mevrouw G.W. voelt zich weer rustig en niet opgejaagd en heeft geen driftbuien meer. Ze heeft het middel een aantal keren moeten herhalen.

 

Hanneke Schrijvers, klassiek homeopaat, www.hannekeschrijvers.nl, 050-5776467