RSI

 

Homeopathie en chronische pijnklachten van het bewegingsapparaat (RSI)

In vervolg op mijn artikel van enige maanden geleden in het kader van de internationale week van de homeopathie, wil ik nog wat aandacht besteden aan een onderwerp dat te maken heeft met ‘soepel bewegen’.

RSI (repetitive strain injury) is een verzamelnaam geworden voor allerlei klachten die ontstaan door het herhaaldelijk uitvoeren van bewegingen van met name hand, arm of elleboog. Ook wat we vroeger een ‘tennisarm’ noemden, valt hieronder. Andere termen die we kennen zijn ‘golfelleboog’ of ‘muisarm’. De oorzaak is vaak een peesschede- of slijmbeursontsteking in pols, elleboog of schouder. Daarbij komt een uitstralende pijn naar nek, schouderblad of andersom veelvuldig voor.

In de homeopathie gangbare middelen die bij dit soort klachten in beeld komen zijn:

Rhododendron – deze plant hoort bij de familie van de heideachtigen (Ericaceae) en heeft als thema dat het geschikt is voor mensen die veel werken en graag voor anderen wat doen. Ze vragen weinig voor zichzelf. Er is vaak ook een geschiedenis te vinden van geen steun gehad hebben van de vader of het overlijden van de vader. Ze hebben een groot verantwoordelijkheidsgevoel. Op lichamelijk vlak zien we dat de pijnklachten schietend zijn en dat de pijn sterk beïnvloed wordt door de barometerstand. Erg gevoelig voor storm en onweer.

Ruta – De plant hoort tot de familie van de wijnruitachtigen (Rutaceae). Mensen die door deze plant geholpen kunnen worden hebben als credo ‘Niet zeuren, maar doorgaan’. Ze zijn plichtsgetrouw, willen alles goed op orde hebben en werken door tot iets helemaal af is. Ruta heeft een grote affiniteit tot de pezen en is dus een ideaal middel bij verzwikte enkels of verrekkingen van de pezen.

Rhus toxicodendron – Rhus tox behoort tot de familie van de pruikenboomachtigen (Anacardiaceae). Het psychische beeld is dat van mensen die in het verleden onderdrukt zijn door bijvoorbeeld de ouders. Of er kan een geschiedenis zijn van geweld en onvoorspelbare agressie. Men moest gehoorzamen en taken verrichten die leidden tot overspannenheid op alle niveaus. En dus ook van het bewegingsapparaat. Kenmerkend voor Rhus tox is het rusteloos doorgaan. Verder is er een grote gevoeligheid voor vochtige kou en tocht.

In tegenstelling tot mijn stukjes ‘EHBO en homeopathie’ wil ik nu laten zien dat bij chronische aandoeningen, zoals als RSI, de homeopaat dieper kijkt dan alleen maar naar de pijnklacht, de diagnose en het daarbij betrokken lichaamsdeel. D.m.v. van een uitgebreid gesprek wordt gezocht naar wat op een diepere laag de reden zou kunnen zijn voor het ontstaan van de klacht. Waarom krijgt de één wel een tennisarm en de ander niet, terwijl ze dezelfde dagelijkse bewegingen moeten maken?

Het is niet ongebruikelijk dat iemand met een klacht van bijvoorbeeld schouderpijn bij de homeopaat komt en niet alleen van de pijn verlost wordt, maar ook een persoonlijke groei doormaakt.

Hanneke Schrijvers, homeopaat, www.hannekeschrijvers.nl , 050-5776467